Læge Sisse Leth

+45 86 52 00 99 Læge Sisse Leth, Sygehusvej 7, 2. sal 8660 Skanderborg

Menu

Aktuelt

Der kan bestilles tid til blodprøver, EKG og lungefunktionsundersøgelse ved sygeplejerske Nathali Perto i klinikken.

Ring kl. 8-11, book via “selvbetjening” her på hjemmesiden eller kom forbi. 


 Blodprøver i laboratoriet i stueetagen af Sundhedshuset:

Fra 1. februar 2019 skal alle borgere bestille en tid på forhånd, når de skal have taget en blodprøve og/eller gennemført en EKG i Skanderborg Sundhedshus og på Regionshospitalet Horsens.

Ordningen indføres på baggrund af gode erfaringer fra andre hospitaler i Region Midtjylland, hvor patienter og sundhedspersonale oplever, at tidsbestillingen medfører en smidigere tilgang til blodprøvetagning, så patienterne undgår unødig ventetid.

 Patienter kan selv bestille tid på www.booking.rm.dk ved brug af NemID.

Hvis patienten ikke har NemID, er det muligt at bestille tid telefonisk. Det gælder eksempelvis bestilling af blodprøver til børn under 16 år. Patienterne kan kontakte Blodprøver og Biokemi og bestille tid på telefonnummer 78 42 60 20 alle hverdage mellem kl. 89 og kl. 12.3014.30.

 


 Beroligende medicin og sovepiller:  

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, stærkt smertestillende og beroligende medicin.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

“Ordination og fornyelse på afhængighedsskabende lægemidler skal, med mindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.”