Læge Sisse Leth

+45 86 52 00 99 Læge Sisse Leth, Sygehusvej 7, 2. sal 8660 Skanderborg

Menu

Aktuelt

Vi bliver til Dine læger Leth, Bøg og Damgaard

Pr. 1. Juni 2020 har jeg valgt at slå klinikken sammen  med Lægerne Vestergade. Vi glæder os meget til samarbejdet. Sammenlægningen betyder, at klinikken flytter til Vestergade 2 og får telefon 86521348. Vores nye hjemmeside bliver www.dinelaeger8660.dk og er tilgængelig fra 1.5.20.

I modtager nye sundhedskort med posten.

Flytningen væk fra Sundhedscenteret vil formentlig kun være for en periode. Gennem det seneste 1½ år har vi arbejdet på et større byggeprojekt med Region Midtjylland og vi er nu langt i processen med at skabe en større klinik på Sundhedshusets 3. sal.

Sygeplejerske Nathali Perto og praktiserende læge Anders Ellekilde vil fortsætte i den nye klinik.

Håber I vil tage godt imod den nye klinik og den midlertidige flytning.

Med venlig hilsen

Sisse Leth 

Nyt om Pneumokokvaccination…

Vi arbejder i øjeblikket på at få organiseret tilbuddet. I første omgang bliver det borgere på plejehjemmene og patienter >65 år med visse kroniske sygdomme, der får tilbuddet. Fra efteråret vil  vaccinationstilbuddet gælde den brede befolkning over 65 år. Følg med i dagspressen og hér!

Fra 22. april er vi i første fase og vaccinerer følgende:

 • Personer, der er fyldt 65 år og som har en af følgende kroniske sygdomme:
 1. Kronisk lungesygdom
 2. Hjertekarsygdom (undtaget isoleret forhøjet blodtryk
 3. Diabetes
 4. Kronisk leversygdom
 5. Kronisk nyresygdom  
 • Personer, som har en af følgende kroniske sygdomme:
 1. Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
 2. Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
 3. Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
 4. Personer med liquorlækage.
 5. Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom (hjernehindebetændelse eller pneumokokker i blodet)
 6. Personer med Cochlear implantation.
 7. Personer med stamcelletransplantation.
 8. Personer med organtransplantation.
 •  Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en af følgende kroniske sygdomme:
 1. Personer med cyanotiske hjertesygdomme.
 2. Personer med hjerteinsufficiens.
 3. Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
 4. Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
 5. Personer med kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose).
 6. Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
 7. Personer med nefrotisk syndrom.
 8. Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

CORONA

Har du spørgsmål til coronavirus uden symptomer herpå kan du henvende dig til hotline tlf: 7020 0233

Har du symptomer som feber, ondt i halsen, hoste, vejrtrækningsbesvær, så bedes du ikke fremmøde i klinikken, men ringe på vores tlf: 8652 0099


Min Læge App

Download gerne Min Læge App på din telefon – det er fremtiden indenfor digital kommunikation inklusiv videokonsultation med din læge.


 Blodprøver i laboratoriet i stueetagen af Sundhedshuset:

Fra 1. februar 2019 skal alle borgere bestille en tid på forhånd, når de skal have taget en blodprøve og/eller gennemført en EKG i Skanderborg Sundhedshus og på Regionshospitalet Horsens.

 Patienter kan selv bestille tid på www.booking.rm.dk ved brug af NemID.

Hvis patienten ikke har NemID, er det muligt at bestille tid telefonisk. Det gælder eksempelvis bestilling af blodprøver til børn under 16 år. Patienterne kan kontakte Blodprøver og Biokemi og bestille tid på telefonnummer 78 42 60 20 alle hverdage mellem kl. 89 og kl. 12.3014.30.

 


 Beroligende medicin og sovepiller:  

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, stærkt smertestillende og beroligende medicin. Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning: “Ordination og fornyelse på afhængighedsskabende lægemidler skal, med mindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.”