Læge Sisse Leth

+45 86 52 00 99 Læge Sisse Leth, Sygehusvej 7, 2. sal 8660 Skanderborg

Menu

Aktuelt

Julen 2019

Sisse Leth vil være alene i klinikken d.23. december, 27. december og d. 30. december.

Der vil være mulighed for at få tilset akut opstået sygdom eller forværring i kronisk sygdom, men det vil ikke være muligt at booke tid til andre kontroller eller planlagte konsultationer disse 3 dage.

Ring på 86520099, hvis du får behov for at blive set én af disse dage og så vil telefonsvareren guide dig.


Influenzavaccination 2019/20

Influenza er en virusinfektion, der rammer luftvejene. Alle mennesker kan få influenza, men særligt ældre over 65 år, gravide og personer med kroniske sygdomme er i højere risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Vaccination nedsætter ikke kun risikoen for at blive smittet med influenza, men også risikoen for indlæggelse og død som følge af influenza, hvis man alligevel skulle blive smittet med influenza på trods af vaccination.

Forekomsten af influenza varierer fra år til år og optræder hyppigst i perioden fra december til marts. I Danmark tilbydes gratis influenzavaccination til særlige risikogrupper derfor fra 1. november frem til den 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, dog til udgangen af februar.

Tidligere er tilbuddet om gratis vaccination begyndt 1.oktober. Ændringen i år skyldes dels, at det i 2019 har været vanskeligt for producenterne, at levere vacciner til 1. oktober på grund af en sen offentliggørelse af anbefalinger om vaccinesammensætning for influenzavacciner til den nordlige halvkugle fra WHO. Dels er der faglige hensyn, der understøtter en senere start af influenzavaccination, idet influenzavaccinernes effekt aftager med tiden samtidig med, at forekomsten af influenza i Danmark traditionelt først optræder sent, oftest i perioden december til marts. De sene influenzasæsoner betyder, at hvis vaccinationen gives tidligt, vil beskyttelsen være ringere sidst i influenzasæsonen. Allerede seks måneder efter vaccination er antistofniveauet faldet til ca. halvdelen af højest nåede antistof-niveau. Ældre responderer generelt ringere på vaccinen; dvs. at deres antistoffer ligger lavere, og antistofniveauet falder hurtigere end hos unge.

I Danmark tilbydes fra sæson 2019/20 4-valente inaktiverede influenzavacciner til alle risikogrupper. Denne vaccine beskytter mod 2 influenza A-virus og 2 influenza B-virus.

 


Der kan bestilles tid til blodprøver, EKG og lungefunktionsundersøgelse ved sygeplejerske Nathali Perto i klinikken.

Ring kl. 8-11, book via “selvbetjening” her på hjemmesiden eller kom forbi. 


 Blodprøver i laboratoriet i stueetagen af Sundhedshuset:

Fra 1. februar 2019 skal alle borgere bestille en tid på forhånd, når de skal have taget en blodprøve og/eller gennemført en EKG i Skanderborg Sundhedshus og på Regionshospitalet Horsens.

 Patienter kan selv bestille tid på www.booking.rm.dk ved brug af NemID.

Hvis patienten ikke har NemID, er det muligt at bestille tid telefonisk. Det gælder eksempelvis bestilling af blodprøver til børn under 16 år. Patienterne kan kontakte Blodprøver og Biokemi og bestille tid på telefonnummer 78 42 60 20 alle hverdage mellem kl. 89 og kl. 12.3014.30.

 


 Beroligende medicin og sovepiller:  

Sundhedsstyrelsen har indskærpet reglerne for receptfornyelse af sovepiller, stærkt smertestillende og beroligende medicin.

Sundhedsstyrelsen skriver i deres vejledning:

“Ordination og fornyelse på afhængighedsskabende lægemidler skal, med mindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må IKKE finde sted over internettet eller per telefon.”