Læge Sisse Leth

+45 86 52 00 99 Læge Sisse Leth, Sygehusvej 7, 2. sal 8660 Skanderborg

Menu
Vacciner mod influenza og pneumokokker

 INFLUENZAVACCINATION

Sundhedsstyrelsen anbefaler, du bliver vaccineret, hvis du:

Tilhører du en af de ovennævnte grupper, eller er du førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis fra den 1. oktober og året ud. Vaccinationen er dog gratis for gravide, der er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, i perioden 1. oktober 2018 til og med udgangen af februar 2019. 

For alle andre, der ønsker vaccination mod  influenza, tilbyder vi vaccination for 175 kr inklusiv vaccine.

Læs evt mere om influenza her https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/influenza_vaccination

PNEUMOKOKVACCINATION

Der foreligger ikke fra myndighedernes side en generel anbefaling af pneumokokvaccination af personer > 65 år, som det er tilfældet for influenza.

Undersøgelser tyder på, at vaccinerede ældre i løbet af 5-10 år mister en del af beskyttelsen opnået ved vaccination og vil have behov for en revaccination. Generelt anbefales revaccination ikke før 10 år efter den primære vaccination. Er der grunde der taler for at revaccination skal foretages tidligere, bør den forudgås af en antistofmåling (blodprøve), da revaccination af personer med højt antistofniveau kan give anledning til meget udtalte og smertefulde lokale reaktioner.  Derfor udspørger vi grundigt i forhold til tidligere vaccination og vi er forpligtiget til at sikre at vaccination ikke er foretaget indenfor de seneste 10 år.

Vaccination anbefales til følgende grupper med særlig høj risiko for alvorlig pneumokoksygdom og til disse grupper ydes klausuleret tilskud såfremt det anføres på recepten. Alle andre betaler selv hele vaccinens pris.

Personer med:

 • Udført/planlagt splenektomi (fjernelse af milten), organtransplantation eller cochleaimplantation
 • Manglende miltfunktion (fx efter stråling)
 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Immunsuppression (fx ved hiv-infektion eller lymfom)
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) over 65 år eller ved FEV1 på mindre end 40 % af forventet *
 • Hjerteinsufficiens (hjertesvigt) over 65 år*

* får kun klausuleret tilskud til den ene vaccine ud af de 2, der anbefales i vaccinationsprogrammet.

Personer under 18 år med:

 • Cyanotiske hjertesygdomme
 • Hjerteinsufficiens
 • Palliativ operation for hjertesygdom
 • Hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • Kronisk lungelidelse (fx cystisk fibrose)
 • Hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • Nefrotisk syndrom
 • Immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.

Vaccination mod pneumokokker anbefales endvidere til følgende grupper med forhøjet risiko for alvorlig pneumokoksygdom, men disse betaler selv fuld pris for vaccinerne dvs at der ydes ikke tilskud:

 • Kronisk hjertesygdom
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom
 • Kronisk leversygdom
 • Kronisk nyresygdom
 • Diabetes
 • Astma
 • B-cellesvigt
 • Rygning
 • Erhvervsmæssig risiko (svejsere)