Læge Sisse Leth

+45 86 52 00 99 Læge Sisse Leth, Sygehusvej 7, 2. sal 8660 Skanderborg

Menu
Vacciner når du skal ud at rejse

Rejsevaccinationer:

Vær i god tid op til over en måned før afrejse for visse vaccinetyper.
Nogen skal gives flere gange.
Rådfør dig med lægen.
Orientering kan også søges på Seruminstituttet vedr. udlandsrejser ved at Klikke her

Bemærk at rejsevaccinationer og rejsevejledning afregnes som privatydelse.

Vejledning og ”de første stik” ved en konsultation 400 kr. Efterfølgende konsultationer med indgivelse af vaccine koster 150 kr/gang. Er I flere i husstanden, der skal rejse sammen, får de øvrige 50% rabat på vejledning og konsultationer. Vejledning givet ved emailkonsultation eller telefonopringning koster 75 kr og 1.konsultation inkl stik herefter 200 kr.

Herudover kommer prisen for vaccinerne, som afhentes til dagsprisen på apoteket umiddelbart før konsultationen. Dagspris kan søges her: http://min.medicin.dk/ Nedenstående er vejledende:

Vaccine: Dosering: Vejledende pris: Varighed:
Leverbetændelse A, hepatitis A, voksne 2 doser med minimum 6 måneders interval 330 kr pr stk (haves i klinikken) Min.25 år efter 2 doser
Leverbetændelse A, hepatitis A, børn 1-15 år 2 doser med minimum 6 måneders interval 230 kr pr stk (haves i klinikken) Min.25 år efter 2 doser
Leverbetændelse B, hepatitis B, voksne 3 doser 0, 1 og 6 måneder 170 kr pr stk Min. 10 år efter 3 doser
Leverbetændelse B, hepatitis B, børn under 16 år 3 doser 0, 1 og 6 måneder 170 kr pr stk Min. 10 år efter 3 doser
Kombinationsvaccine mod leverbetændelse A og B, alternativt til de 4 ovenfor. Voksne 3 doser 0, 1 og 6 måneder 460 kr pr stk Min. 10 år for hepatitis B og minimum 20 år for hepatitis A
Kombinationsvaccine mod leverbetændelse A og B, alternativt til de 5 ovenfor. Børn 1-15 år 3 doser 0, 1 og 6 måneder 300 kr pr stk Min. 10 år for hepatitis B og minimum 20 år for hepatitis A
Difteri og tetanus (stivkrampe) booster 1 dosis 95 kr(haves i klinikken) Min. 10 år
Gul feber, voksne og børn over 9 måneder 1 dosis 235 kr Beskyttelse indtræder efter 10 dage og varer i 10 år
Tyfys, voksne og børn over 2 år, injektion 1 dosis 240 kr Ca 75% beskyttelse mod tyfus efter 2-3 uger. Varighed 3 år
Tyfus, voksne og børn > 5 år, kapsel(alternativ til ovenfor nævnte) 1 enterokapsel 1 time før et måltid på dag 1, 3 og 5. 230 kr for 3 stk Beskyttelse efter 10 dage i min. 1 år
TBE-virus (Centraleuropæisk hjernehindebetændelse) 3 doser 0, 1 og 6 måneder 320 kr pr stk 3 år
Japansk encephalitis (hjernehindebetændelse), voksne og 2 doser med 4 ugers interval.2. dosis mindst 1 uge før ophold i område med risiko for smitte. 830 kr pr stk Min. 1 år.Gives 3. booster dosis efter 1 år er varighed min. 3 år.
Meningokok, voksne og børn > 1 år (særlige forhold for børn <1 år) 1 dosis 365 kr 5 år

Medicinsk forhåndsvurdering:

Hvis du kan svare bekræftende på bare ét af nedenstående spørgsmål, så tilrådes du at anmode dit forsikringsselskab om en medicinsk forhåndsvurdering.

7 selvtest spørgsmål:

  • Har du været indlagt på hospital inden for de seneste 2-6 måneder?
  • Har du gennemgået en operation inden for de seneste 2-6 måneder?
  • Har du været på skadestue/tilset af vagtlæge inden for de seneste 2-6 måneder?
  • Har du fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling inden for de seneste 2-6 måneder?
  • Er du behandlet/tilset af læge eller anden behandler inden for de seneste 2-6 måneder?
  • Er du indkaldt eller henvist til undersøgelse/behandling eller skrevet op på venteliste?
  • Har du undladt at opsøge læge, fravalgt behandling, eller har du en uhelbredelig/alvorlig sygdom?

Hvis du kan svare bekræftende på bare ét af disse spørgsmål, så er der behov for at anmode om en forhåndsvurdering for forsikringsdækning.